Rodzina psychosomatyczna

Rodzina psychosomatyczna: wpływowy model teoretyczny, z którego pierwotnie wywodzi się rodzinne leczenie zaburzeń odżywiania. „Rodzina psychosomatyczna” postawiła hipotezę, że zaburzenia odżywiania rozwinęły się w rodzinie dysfunkcyjnej, charakteryzującej się sztywnością, uwikłaniem, nadmiernym zaangażowaniem i unikaniem konfliktów lub nierozwiązywaniem konfliktów. Celem terapii rodzinnej była zmiana sposobu funkcjonowania rodziny. Od tego czasu badania wykazały, że środowisko rodzinne nie powoduje choroby; jednakże, ponieważ zaburzenie odżywiania może osłabiać życie rodzinne – a co za tym idzie, powrót do zdrowia – współcześni lekarze rozwinęli koncepcję terapii rodzinnej, aby opierać się na mocnych stronach rodziny i nie zakładać, że rodzina jest dysfunkcyjna.

Polecane