Rozwód a rodzina

Każde dziecko i każda rodzina są oczywiście wyjątkowe, mają różne mocne i słabe strony, różne osobowości i temperamenty oraz różne poziomy zasobów społecznych, emocjonalnych i ekonomicznych, a także różne sytuacje…