Kurs HDS – dlaczego warto?

Hydrauliczny dźwig samochodowy

Transport rozwija się bardzo dynamicznie na całym świecie. Dotyczy to również Polski. Firmy transportowe nieustannie potrzebują do pracy nie tylko kierowców, ale i operatorów HDS. Wyjaśniamy, dlaczego warto zrobić taki kurs.

HDS to często spotykany skrót, który oznacza hydrauliczny dźwig samochodowy. Mowa tu o urządzeniu, które można wykorzystać do przenoszenia ładunków przy załadunku i rozładunku samochodu. HDS-y są więc dźwigami zamontowanymi na pojazdach, co sprawia, że za pomocą takiego samochodu można nie tylko przewieźć ładunek, ale i go przenosić. HDS jest najczęściej wykorzystywany w branży transportowej i budowlanej. Aby obsługiwać HDS, należy posiadać odpowiednie uprawnienia.

hds

Zalety kursu HDS

Kurs na HDS umożliwia zdobycie uprawnień do obsługi tego rodzaju dźwigów i trzeba podkreślić, że takie rozwiązanie ma wiele zalet. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu mamy większą szansę na znalezienie lepszej pracy. Dzięki uprawnieniom HDS zyskujemy przewagę na rynku pracy i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej nad innymi kandydatami. Do tego obsługa HDS jest wygodna, bez wysiłku fizycznego. Z drugiej strony operator musi wykazać się precyzją i umiejętnościami manualnymi. Można je zdobyć w czasie kursu. Dzięki kursowi na HDS można zyskać bezterminowe uprawnienia. Nie trzeba ich odnawiać i tym samym tracić czasu czy ponosić dodatkowych kosztów. Nie można również zapominać, że wielu pracodawców za granicą szuka pracowników, którzy potrafią obsługiwać HDS. To daje dodatkowe możliwości.

Kto może zostać operatorem HDS?

Nie ma żadnych skomplikowanych kryteriów, które dyskwalifikowałyby z kursu na HDS. To oznacza, że niemal każdy może zyskać uprawnienia operatora HDS. Trzeba tylko spełnić trzy warunki. Przede wszystkim kandydat na operatora musi być pełnoletni, czyli ukończyć 18 lat. Drugi warunek dotyczy wykształcenia. Należy ukończyć co najmniej szkołę podstawową. Trzeci warunek dotyczy stanu zdrowia. Trzeba uzyskać u lekarza zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie i wykonywania potem pracy operatora HDS. 

Jak przebiega kurs HDS?

Celem kursu jest zdobycie uprawnień UDT, które pozwalają na obsługę dźwigu HDS. Kurs dzieli się na część teoretyczna i praktyczną. W czasie pierwszej kursant zdobywa wiedzę między innymi o budowie HDS, jego podstawowych elementach i ogólną wiedzę o UDT. Natomiast w części praktycznej nabywa się umiejętności obsługi HDS-u.

Kurs na HDS pozwala zyskać nowe kwalifikacje i umiejętności. To z kolei atut na konkurencyjnym rynku pracy i możliwość znalezienia lepiej płatnej i ciekawszej posady.

Polecane